thanhnga0811's Recent Activity

 1. thanhnga0811 đã trả lời vào chủ đề Xét Nghiệm ADN Bằng Tóc Ở Đâu - Viện Công Nghệ ADN NOVAGEN.

  Xét Nghiệm ADN Ở Đâu Tốt Nhất Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh Công nghệ xét nghiệm ADN hiện nay cho phép xét nghiệm mối quan hệ huyết...

  16/2/19 lúc 22:11
 2. thanhnga0811 đã trả lời vào chủ đề Xét Nghiệm ADN Bằng Tóc Ở Đâu - Viện Công Nghệ ADN NOVAGEN.

  Xét Nghiệm ADN Ở Đâu Tốt Nhất Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh Công nghệ xét nghiệm ADN hiện nay cho phép xét nghiệm mối quan hệ huyết...

  14/2/19 lúc 22:10
 3. thanhnga0811 đã trả lời vào chủ đề Xét Nghiệm ADN Bằng Tóc Ở Đâu - Viện Công Nghệ ADN NOVAGEN.

  Xét Nghiệm ADN Ở Đâu Tốt Nhất Tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh Công nghệ xét nghiệm ADN hiện nay cho phép xét nghiệm mối quan hệ huyết...

  13/2/19 lúc 14:58
 4. thanhnga0811 đã trả lời vào chủ đề Xét Nghiệm ADN Bằng Tóc Ở Đâu - Viện Công Nghệ ADN NOVAGEN.

  1. Mẫu máu cho kết quả chính xác nhất? phải sẽ cho kết quả chính xác nhất không? Thực tế, loại mẫu không ảnh hưởng đến độ chính xác của...

  12/2/19 lúc 18:07