Điểm thưởng dành cho hatenanews

  1. 1
    Thưởng vào: 2/2/18

    First Message

    Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị